Arylesterase Assay Kit

Paraoksonaz-1 (PON1), antoksdant ve antatherogenc fonktonları ile bir yüksek densty lpoproten (HDL) ile aşılanmış enzimdir, lpoprotens oksdatve mod fi caton ile korunur. Aynı zamanda yağlı asitlerin paraokson ve aromatc karboksilc acd esterleri gibi organofosfatların hidrolizini katalize eder. Serum paraoksonaz aktivitesinin n dabetes melltus, koroner arter hastalığı, hiperkolesterolem, ron de encyccency anemma, hepattlar, crrhoss, prostat kanseri, tüberküloz ve nfammmatozları azalttığı gösterilmiştir.  
 
Numunede bulunan PON1, fenol ve acetc acd olan fenil asetatları ts ürünlerine hidrolize eder. Üretilen fenolün 4-amnoantpirne ve potasum ferrcyande ile kolormetrik olarak ölçülen va oksdatve kuplajı. Fenil asetatın enzimatik olmayan hidrolizleri, toplam hidroliz oranından çıkarıldı. Renkli kompleksin molar emilimi 4000 M-1 cm-1 ve bir arilesteraz aktivitesi, 37oC'de litre başına litre başına hidrolize edilmiş 1 mmol fenil asetata eşittir.
 
 

X