Copper Assay Kit

Bakır, enerji ve demir metabolizması, antioksidanlara karşı savunma, nöropeptitlerin sentezi ve bağışıklık sistemi fonksiyonları gibi biyolojik süreçlerdeki kilit rolleri nedeniyle insan sağlığı için çok önemli bir eser elementtir. Bakır eksikliği durumunda, nötropeni, anemi ve kemik yapısında anormallikler gibi önemli semptomlar görülürken, toksisitede hepatoserebral ve nörodejeneratif bulgular görülür. 
 
Numunelerde bulunan bakır, asidik koşullar altında DiBr-PAESA'nın kırmızı-turuncu rengini mor renge dönüştürür. 572 nm'de absorbans değişikliği, numunedeki toplam bakır konsantrasyonu ile orantılıdır. Tahlil, deiyonize su içinde çözülmüş bakır sülfat ile kalibre edilebilir.
 

X