Total Oxidant Status Assay Kit

Reaktif oksijen ve azot türleri metabolik ve fizyolojik süreçlerde üretilir ve bunları enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidatif mekanizmalar yoluyla uzaklaştıran organizmalarda zararlı oksidatif reaksiyonlar meydana gelebilir. Belirli koşullar altında, oksidanlardaki artış ve antioksidanlardaki azalma önlenemez ve oksidatif veya 100'den fazla bozuklukta gelişir. Farklı oksidan türlerin serum (veya plazma) konsantrasyonları laboratuvarlarda ayrı ayrı ölçülebilir, ancak ölçümler zaman alıcı, emek yoğun ve maliyetlidir ve karmaşık teknikler gerektirir. Farklı oksidan moleküllerin ayrı ayrı ölçümü pratik olmadığından ve oksidan etkileri toplanır olduğundan, bir numunenin toplam oksidan durumu (TOS) ölçülür ve buna toplam peroksit (TP), serum oksidasyon aktivitesi (SOA) denir,

Testte, numunede bulunan oksidanlar demir iyonu-şelatlayıcı kompleksini demir iyonuna oksitler. Oksidasyon reaksiyonu, reaksiyon ortamında bol miktarda bulunan güçlendirici moleküller tarafından uzatılır. Ferrik iyon, asidik bir ortamda kromojen ile renkli bir kompleks oluşturur. Spektrofotometrik olarak ölçülebilen renk yoğunluğu, numunede bulunan toplam oksidan molekül miktarıyla ilişkilidir. Deney hidrojen peroksit ile kalibre edilir ve sonuçlar litre başına mikromolar hidrojen peroksit (μmol H2O2 Equiv./L) cinsinden ifade edilir.

 

Katalog İndir

X