Total Antioxidant Status Assay Kit

Reaktif oksijen türleri (ROS) metabolik ve fizyolojik süreçlerde üretilir ve enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidatif mekanizmalarla bunları uzaklaştıran organizmalarda zararlı oksidatif reaksiyonlar meydana gelebilir. Belirli koşullar altında, oksidanlardaki artış ve antioksidanlardaki azalma önlenemez ve oksidatif veya 100'den fazla bozuklukta gelişir.

Antioksidan moleküller bu zararlı reaksiyonları önler veya inhibe eder. Farklı antioksidanların serum (veya plazma) konsantrasyonları laboratuvarlarda ayrı ayrı ölçülebilir, ancak ölçümler zaman alıcı, emek yoğun, masraflıdır ve karmaşık teknikler gerektirir. Farklı antioksidan moleküllerin ayrı ayrı ölçüm ölçümü pratik olmadığından ve antioksidan etkileri toplanır olduğundan, bir numunenin toplam antioksidan kapasitesi ölçülür ve buna toplam antioksidan kapasite (TAC), toplam antioksidan aktivite (TAA), toplam antioksidan güç denir (TAOP), toplam antioksidan durum (TAS), toplam antioksidan yanıt veya diğer eş anlamlılar.

Testte, numunedeki antioksidanlar koyu mavi-yeşil renkli ABTS radikalini renksiz azaltılmış ABTS formuna indirger. 660 nm'de absorbans değişikliği, numunenin toplam antioksidan seviyesi ile ilişkilidir. Deney, geleneksel olarak E vitamini analogu olan Trolox Eşdeğeri olarak adlandırılan kararlı bir antioksidan standart çözeltisi ile kalibre edilir.

 

Katalog İndir

 

Content

Reagent 1 - Buffer

1 x 30 ml

Reagent 2 - ABTS Radical Cation

1 x 8 ml

Standard

1 x 4 ml

Quality Control - Level 1

1 x 4 ml

Quality Control - Level 2

1 x 4 ml

 

References 

1. Halliwell B, Gutteridge JMC. Free radicals in biology and medicine. Third ed. Oxford: Oxford Science Publications; 2000. p. 617–24.

2. Young IS, Woodside JV. Antioxidants in health and disease. J Clin Pathol 2001;54:176–86.

3. Erel O. A novel automated direct measurement method for total antioxidant capacity using a new generation, more stable ABTS radical cation. Clin Biochem. 2004 Apr;37(4):277-85.

4. Koracevic D, Koracevic G, Djordjevic V, Andrejevic S, Cosic V. Method for the measurement of antioxidant activity in human fluids. J Clin Pathol 2001;54(5):356 – 61.

5. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ‘‘antioxidant power’’: the FRAP assay. Anal Biochem 1996;239:70– 6.

6. Aycicek A, Iscan A, Erel O, Akcali M, Selek S. Total antioxidant/oxidant status in meningism and meningitis. Pediatr Neurol. 2006 Dec;35(6):382-6.

7.Erel O. A novel automated method to measure total antioxidant response against potent free radical reactions. Clin Biochem. 2004 Feb;37(2):112-9.

Total Antioxidant Status Assay Kit
X