Total Oxidant Status Assay Kit

Reaktif oksijen ve azot türleri metabolik ve fizyolojik süreçlerde üretilir ve bunları enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidatif mekanizmalar yoluyla uzaklaştıran organizmalarda zararlı oksidatif reaksiyonlar meydana gelebilir. Belirli koşullar altında, oksidanlardaki artış ve antioksidanlardaki azalma önlenemez ve oksidatif veya 100'den fazla bozuklukta gelişir. Farklı oksidan türlerin serum (veya plazma) konsantrasyonları laboratuvarlarda ayrı ayrı ölçülebilir, ancak ölçümler zaman alıcı, emek yoğun ve maliyetlidir ve karmaşık teknikler gerektirir. Farklı oksidan moleküllerin ayrı ayrı ölçümü pratik olmadığından ve oksidan etkileri toplanır olduğundan, bir numunenin toplam oksidan durumu (TOS) ölçülür ve buna toplam peroksit (TP), serum oksidasyon aktivitesi (SOA) denir,

Testte, numunede bulunan oksidanlar demir iyonu-şelatlayıcı kompleksini demir iyonuna oksitler. Oksidasyon reaksiyonu, reaksiyon ortamında bol miktarda bulunan güçlendirici moleküller tarafından uzatılır. Ferrik iyon, asidik bir ortamda kromojen ile renkli bir kompleks oluşturur. Spektrofotometrik olarak ölçülebilen renk yoğunluğu, numunede bulunan toplam oksidan molekül miktarıyla ilişkilidir. Deney hidrojen peroksit ile kalibre edilir ve sonuçlar litre başına mikromolar hidrojen peroksit (μmol H2O2 Equiv./L) cinsinden ifade edilir.

 

Katalog İndir

 

Content

Reagent 1 - Buffer

1 x 30 ml

Reagent 2 - Prochromogen

1 x 8 ml

Standard

1 x 4 ml

Quality Control - Level 1

1 x 4 ml

Quality Control - Level 2

1 x 4 ml

 


References

1. Halliwell B, Gutteridge JMC. Free radicals in biology and medicine. Third ed. Oxford: Oxford Science Publications; 2000. p. 617–24.

2.Tarpey MM, Wink DA, Grisham MB. Methods for detection of reactive metabolites of oxygen and nitrogen: in vitro and in vivo considerations. Am J Physiol, Regul Integr Comp Physiol 2004;286(3):R431–44.

3.Yeni E, Gulum M, Selek S, et al. Comparison of oxidative/antioxidative status of penil corpus cavernosum blood and peripheral venous blood. Int J Impot Res 2005;17(1):19–22.

4.Yanik M, Erel O, Kati M. The relationship between potency of oxidative stress and severity of depression. Acta Neuropsychiatr 2004;16(4):200–3.

5.Harma M, Harma M, Erel O. Increased oxidative stress in patients with hydatiform mole. Swiss Med Wkly 2003;133(41–42):563–6.

6. Nakamura K, Endo H, Kashiwazaki S. Serum oxidation activities and rheumatoid arthritis. Int J Tissue React 1897;9(4):307–16.

7. Ceylan E, Gulsun A, Gencer M, Aksoy N. A new parameter in the detection of tuberculosis activity: reactive oxygen metabolites. Respiration 2005;72(2):156–9.

8. Erel O. A new automated colorimetric method for measuring total oxidant status. Clin Biochem. 2005 Dec;38(12):1103-11.

 

 

Total Oxidant Status Assay Kit
X