Tek-Modlu Mikroplaka Okuyucular

Absorbans için SPECTROstar Nano® ve nefelometri için NEPHELOstar® Plus olmak üzere ikinci bir deteksiyon modunun eklenemediği iki farklı tek modlu okuyucu sağlar. Buna ek olarak, SPECTROstar® Omega ve LUMIstar® Omega sırasıyla absorbans ve lüminesans deteksiyonu için tek modlu okuyucu olarak sağlanabilmektedir.

X