Paraoxonase Assay Kit

Paraoksonaz-1 (PON1) bir yüksek densty lpoproten (HDL) ile aşılanmış enzim, antoksdant ve antatherogenc functonları ile korunur, lpoprotens aganst oksdatve mod fi caton Ayrıca paraokson ve aromatk karboksil acd estds gibi organofosfatların hidrolitlerini katalize eder. Serum paraoksonaz etkinliğinin n dabetes melltus, koroner arter hastalığı, hiperkolesterolem, ron dekans anemi, heepatts, crrhoss, prostat kanseri, tüberküloz ve n-mattonu azalttığı gösterilmiştir. 

Tam otomatik paraoksonaz etkinlik ölçüm yöntemi iki farklı seequenta reaktifinden oluşur. İlk reaktif, uygun bir Trs tamponu ve t de PON1 enziminin ortak kofaktörü olan kalsumu içerir. İkinci reaktif yeni geliştirilmiş kararlı bir substrat çözeltisidir. Numune, Reaktif 1 ile karıştırılır ve substrat çözeltisi eklenir. Paraokondan üretilen p-ntrofenolün absorbansının artması, bunu knetc ölçüm modunda takip eder. Paraoksonun enzimatik olmayan hidrolizleri, toplam hidroliz oranından çıkarıldı. P-ntrofenolün 18.290 M-1 cm-1'in molar emilimi ve 37oC'de litre başına litre başına 1 mol paraoksona hidrolize edilmiş bir paraoksonaz eylemi olmayan biri 

 

Katalog İndir

X