Ischemia Modified Albumin Assay Kit

İskemi Modifiye Albumin (IMA) miyokardiyal iskemiden ziyade miyokard iskemisinin bir belirtecidir. Miyokard iskemisinin erken klinik belirtileri genellikle belirsiz ve çeşitlidir, göğüs ağrısı, üst karın ve kol rahatsızlığı, nefes nefese, malign ve kusmayı içerebilir, bu nedenle tanımlanması kolay değildir. Çalışmalar, iskemi meydana geldikten sonra 5 ~ 10 dakika içinde IMA artışının ve normal seviyeye ulaşmadan yaklaşık 3 ~ 6 saat sürdüğünü bulmuştur. Bu, 24 saat içinde akut miyokard iskemisinin ve tekrarlayan miyokard iskemisinin erken tespiti için çok önemlidir. Miyokard iskemisi akut koroner sendromun en yaygın nedenidir, IMA tayini akut koroner sendromun doğru risk sınıflandırması ve prognoz kararı için kullanılabilir. 

Testte, normal albümin serum veya plazmada aktif form olarak bulunur, albüminin N-terminali kobalt klorür çözeltisi eklerken Co + ile birleşir, daha sonra çözeltide serbest Co + konsantrasyonu azalır. Miyokard iskemili hastaların serum veya plazması daha fazla IMA içerir, aynı miktarda kobalt klorür çözeltisi eklenirken albüminin Co + 'ya bağlanma yeteneği azalır, bu nedenle serbest Co + konsantrasyonu daha yüksektir. Daha yüksek serbest Co + konsantrasyonu, ditiyotreitol (DTT) ilave edilirken daha renkli ürünler oluşturdu. Belirli bir dalga boyunda kolorimetrik test, absorbans, serbest Co + konsantrasyonu ile orantılıdır. Numunedeki IMA konsantrasyonu, kalibratör sonucunun aynı işlemle karşılaştırılmasıyla hesaplanabilir.

 

Content

Reagent 1

1 x 30 ml

Reagent 2 

1 x 8 ml

 

Ischemia Modified Albumin Assay Kit
X